• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Eksploracja Światowej Muzyki: Od Flamenco po K-Pop

Okazuje się, że stres ma prawo wywołać depresję, kiedy pojawia się gwałtownie i jest nadzwyczaj silny. Tak samo jest w przypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej aniżeli w innych zawiłych życiowych sytuacjach. Stres ma okazję spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji lub ewentualnie być czynnikiem ją wywołującym. Takie zdarzenia życiowe, jak utrata żywotnego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby mogą być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – wtedy wspomoże ANCHOR. Długo trwające tarapaty życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, iż czynnikami wyzwalającymi może być także utrata szacunku do siebie, czy również destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że czynnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas reaguje na stres i nie można przewidzieć wyznaczonej sytuacji, w jakiej ma prawo pojawić się chandra, oraz kiedy tak właściwie obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Zobacz teraz

2. Kliknij

3. Zobacz stronę

4. Kliknij tutaj

5. Dołącz teraz

Categories: Muzyka

Comments are closed.